Hội những người đỡ không nổi những người khó đỡ's cover photo
48
People Haha this
409
Members
Hội những người đỡ không nổi những người khó đỡ's profile picture
Hội những người đỡ không nổi những người khó đỡ

About

  • Organization site
  • Date created: 9/14/2022
  • Message

  • 48 people Haha this
Ủa
48
2
0
0

Trúc Anh's profile picture
Trúc Anh
. Lỡ trang cuối có dính footer thì hanh chóng in xong lấy tờ đó úp lại r nhét vào cuối xấp giấy in kế máy
Haha
 · Reply · 1 day ago  
Vũ Nhật's profile picture
Vũ Nhật
ê đơn giản v
Haha
 · Reply · 1 day ago  
😿😿😿😿
48
2
0
0

Trúc Anh's profile picture
Trúc Anh
Hoá ra bệnh viêm màng túi
Haha
 · Reply · 1 day ago  
Vũ Nhật's profile picture
Vũ Nhật
hình như tui cũng bị
Haha
 · Reply · 1 day ago  
Chuyên mục bài học cuộc sống
49
2
0
0

Trúc Anh's profile picture
Trúc Anh
Trả lương càng cao thì nhân viên càng nể sếp
Haha
 · Reply · 1 day ago  
Vũ Nhật's profile picture
Vũ Nhật
Cột sống k ổn
Haha
 · Reply · 1 day ago  
Invite friends to Haha this site

Mai Vân Anh
Nguyễn Diệu Linh
Quang Anh
Khả Ngân
Nguyễn Vân (Cô Hai)

Mai Vân Anh, Nguyễn Diệu Linh and 46 others  Haha this site

Photos

Videos

No activity displayed
© Hahalolo 2017. All rights reserved