Ảnh bìa của Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Binance
32
Người Haha trang
4
Thành viên
Ảnh đại diện của Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Binance
Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Binance

@dangkytaikhoanbinance

Giới thiệu

 • Trang người nổi tiếng
 • Người sáng tạo nội dung số · Blog cá nhân

 • Ngày tạo: 10/03/2022
 • Gửi tin nhắn

 • 32 người Haha trang này
Những thành viên mới

Hước dẫn đăng ký tài khoản Binance
----
Đầu tiên bấm vào link: https://bit.ly/3IuNBxY.
---
Sau đó. Tạo tài khoản cá nhân
Binance sẽ hỏi bạn sống ở đâu, chọn Việt Nam nhé để hiển thị giao diện tiếng Việt
3
1
0
0

Ảnh đại diện của Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
sao nhiều bước vậy trời
Haha
 · Trả lời · 5 tháng trước  
1
  Ảnh đại diện của rmah deva
  rmah deva
  Nguyễn Huyền có 8 bước tất cả á... thấy nhiều vậy thôi chớ làm cũng nhanh lắm... chỉ điền thông tin thôi à
  Haha
   · Trả lời · 5 tháng trước  
Bước 1:
-----
Chọn ngôn ngữ Việt
2
1
0
0

Ảnh đại diện của Khả Uyên
Khả Uyên
đầy đủ thứ tiếng
Haha
 · Trả lời · 5 tháng trước  
1
  Ảnh đại diện của rmah deva
  rmah deva
  Khả Uyên haha... đúng rồi bạn. Nhưng chúng ta chỉ cần tiếng việt thôi là được.
  Haha
   · Trả lời · 5 tháng trước  
Bước 2:
------
Điền email & mật khẩu
2
1
0
0

Ảnh đại diện của Hoàng Đức
Hoàng Đức
mấy bước này có hướng dẫn chi tiết đó r cần gì đăng lại ta
Haha
 · Trả lời · 5 tháng trước  
1
  Ảnh đại diện của rmah deva
  rmah deva
  Hoàng Đức Để cho các bạn tham khảo biết đâu lại cần á bạn...
  Haha
   · Trả lời · 5 tháng trước  
Mời bạn bè Haha trang này

Tuong Tuong
Ngọc Hạnh
Huỳnh Trọng
anh quan
Trần Thương

Tuong Tuong, Ngọc Hạnh và 30 người khác  đã Haha trang này

Hình ảnh


 • 5 tháng trước