Câu Lạc Bộ Cá Heo's cover photo
13
People Haha this
11
Members
Câu Lạc Bộ Cá Heo's profile picture
Câu Lạc Bộ Cá Heo

@daykemboidanang

About

Introduction

Câu Lạc Bộ Cá Heo

Chuyên dạy kèm bơi tại Đà Nẵng + Dạy kèm bơi người lớn + Dạy kèm bơi trẻ em

Câu Lạc Bộ Cá Heo's profile picture
Câu Lạc Bộ Cá Heo Organization site
Ngày đầu thử cảm giác xuất phát của bạn ấy
00:00
00:00
00:00
23
4
0
0
0

View 1 more comment

Nguyễn Phú's profile picture
Nguyễn Phú
nhìn mà cũng muốn bơi ghê
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
Dương Yến's profile picture
Dương Yến
có vẻ tốt ha
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
Nguyễn Nhật's profile picture
Nguyễn Nhật
học bơi có nhiều lợi ích nè
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
Câu Lạc Bộ Cá Heo's profile picture
Câu Lạc Bộ Cá Heo Organization site
00:00
00:00
00:00
3
1
3
0
0

Dương Yến's profile picture
Dương Yến
bơi xong khỏe người hẳn
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
Invite friends to Haha this site

Phạm Hùng Cường
Triệu Loan
Dư Ngọc Thành
Anh Dương

Nhang Nguyễn Thị, Phạm Hùng Cường and 11 others  Haha this site

Photos

Videos

  • 2 years ago

  • 2 years ago

  • 2 years ago

  • 2 years ago

© Hahalolo 2017. All rights reserved