Ảnh bìa của Crafts and Recipes
886
Người Haha trang
1.24K
Thành viên
Ảnh đại diện của Crafts and Recipes
Crafts and Recipes

Giới thiệu

 • Trang người nổi tiếng
 • Đầu bếp · Người sáng tạo nội dung số · Blog cá nhân

 • Ngày tạo: 01/03/2021
 • Gửi tin nhắn

 • 886 người Haha trang này
Những thành viên mới

Ảnh đại diện của Crafts and Recipes
Crafts and Recipes Trang người nổi tiếng
Get hype! It's time to pipe with these 13 piping tips and tricks!
📷 So Yummy
00:00
00:00
00:00
157
7
248
0
0

Xem thêm 4 bình luận

Ảnh đại diện của Sandra George
Sandra George
Love all of those methods! Would love to try them but sure they wouldn't look quite the same!
Haha
 · Trả lời · 5 ngày trước  
Ảnh đại diện của Kate Michael
Kate Michael
I personally like the simple twist and love the center being a different color
Haha
 · Trả lời · 5 ngày trước  
Ảnh đại diện của Kyum Levis
Kyum Levis
what a great idea
Haha
 · Trả lời · 5 ngày trước  
Ảnh đại diện của Crafts and Recipes
Crafts and Recipes Trang người nổi tiếng
Heart Theme Crafts Ideas | Easy Craft Ideas | Gift Ideas ❤
📷 D.I.Yay
00:00
00:00
00:00
12
3
20
0
0

Ảnh đại diện của Bảo Trâm
Haha
 · Trả lời · 8 ngày trước  
Ảnh đại diện của Rebecca H
Rebecca H
Beautiful! I learned to make boxes the way you did your first one, it’s easy but it’s hard to explain. Showing is better. All of ...
 Xem thêm
Haha
 · Trả lời · 8 ngày trước  
Ảnh đại diện của Sarah Vine
Sarah Vine
Be good for the kids to do.
Haha
 · Trả lời · 8 ngày trước  
Ảnh đại diện của Crafts and Recipes
Crafts and Recipes Trang người nổi tiếng
These 3 mini cakes will bake your day! 🍰
📷 So Yummy
00:00
00:00
00:00
17
4
22
0
0

Xem thêm 1 bình luận

Ảnh đại diện của Mộc Miên
Haha
 · Trả lời · 12 ngày trước  
Ảnh đại diện của Laura Jones
Laura Jones
Very cute, but way too much icing.
Haha
 · Trả lời · 12 ngày trước  
Ảnh đại diện của Mila Obregon
Mila Obregon
I’ll take my cake made without a nasty subway card
Haha
 · Trả lời · 12 ngày trước  
Mời bạn bè Haha trang này

Bảo Trâm
Hải Băng
Mộc Nhiên
Nhu Thu

Bảo Trâm, Hải Băng và 884 người khác  đã Haha trang này

Hình ảnh


 • 5 ngày trước

 • 8 ngày trước

 • 12 ngày trước

 • 15 ngày trước