Ảnh bìa của Love Taylor Swift
230
Người Haha trang
615
Thành viên
Ảnh đại diện của Love Taylor Swift
Love Taylor Swift

Giới thiệu

 • Trang người nổi tiếng
 • Nhạc sỹ/Ban nhạc · Nghệ sĩ

 • Ngày tạo: 01/03/2021
 • Gửi tin nhắn

 • 230 người Haha trang này
Những thành viên mới

Ảnh đại diện của Love Taylor Swift
Love Taylor Swift Trang người nổi tiếng
I Don't Wanna Live Forever (Live at Super Saturday Night, Houston - TX)
Cre: AKIS SWIFT
00:00
00:00
00:00
15
2
5
1
0

Ảnh đại diện của Poteet Nancy
Poteet Nancy
Beautiful Sailing Scene in the Movie!! 🙂
Haha
 · Trả lời · 1 năm trước  
Ảnh đại diện của Portelli Monica
Portelli Monica
I want to live happy or rather happy. But no one can stay forever of course.
Haha
 · Trả lời · 1 năm trước  
Ảnh đại diện của Love Taylor Swift
Love Taylor Swift Trang người nổi tiếng
Taylor Swift | Last Kiss Lyrics
Cre: Facts About Taylor Swift
19
3
1
0

Ảnh đại diện của Poteet Nancy
Poteet Nancy
The beat of your heart , it jumps through your shirt, I can still feel your arms ❤️ she is magic
Haha
 · Trả lời · 1 năm trước  
Ảnh đại diện của Portelli Monica
Portelli Monica
All that I know is, I don't know how to be something you miss❤️
Haha
 · Trả lời · 1 năm trước  
Ảnh đại diện của Watkins Dusty
Watkins Dusty
listening to this all day
Haha
 · Trả lời · 1 năm trước  
Ảnh đại diện của Love Taylor Swift
Love Taylor Swift Trang người nổi tiếng
Best of Taylor Swift's RED!❤️❤️❤️❤️
Losing him was blue🔵, like I'd never known...
Cre: Mediacorp 987
00:00
00:00
00:00
12
3
6
1
0

Ảnh đại diện của Thanh Sơn
Haha
 · Trả lời · 1 năm trước  
Ảnh đại diện của Rivera Ramona
Rivera Ramona
It's my favorite album, I can't wait to hear it on its new version of TS 😍👌🏻
Haha
 · Trả lời · 1 năm trước  
Ảnh đại diện của Poteet Nancy
Poteet Nancy
Her singing is almost as sexy as she is!
Haha
 · Trả lời · 1 năm trước  
Mời bạn bè Haha trang này

Nguyễn Đức Công
Nguyễn Trang
Phương Thanh
Cương Lương Đình

Nhang Nguyễn Thị, Nguyễn Đức Công và 228 người khác  đã Haha trang này

Hình ảnh


 • I Don't Wanna Live F...

  1 năm trước

 • Besttaylor

  1 năm trước

 • Swifties

  1 năm trước

 • Swifties

  1 năm trước