Ảnh bìa của Chị Em Mần Đẹp
415
Người Haha trang
751
Thành viên
Ảnh đại diện của Chị Em Mần Đẹp
Chị Em Mần Đẹp

Giới thiệu

  • Trang người nổi tiếng
  • Chuyên viên trang điểm · Người tạo video

  • Ngày tạo: 22/01/2021
  • Gửi tin nhắn

  • 415 người Haha trang này
Những thành viên mới

Ảnh đại diện của Chị Em Mần Đẹp
Chị Em Mần Đẹp Trang người nổi tiếng
Gì chứ skincare thì không thể quên được 😍
00:00
00:00
00:00
4
1
0
0
0

Ảnh đại diện của Ran Mori
Ran Mori
đéo biết gõ cạch cạch chi luôn
Haha
 · Trả lời · 10 tháng trước  
Ảnh đại diện của Chị Em Mần Đẹp
Chị Em Mần Đẹp Trang người nổi tiếng
Biết khi nào da mới đẹp như các chị nữa 🙁
00:00
00:00
00:00
4
2
0
0
0

Ảnh đại diện của Lê Yến Nhi
Lê Yến Nhi
oh. toàn xiền ko đó
Haha
 · Trả lời · 10 tháng trước  
Ảnh đại diện của Ran Mori
Ran Mori
Có tiền là một chuyện, siêng để đắp đắp bôi bôi như video không mới là một chuyện nữa
Haha
 · Trả lời · 10 tháng trước  
Ảnh đại diện của Chị Em Mần Đẹp
Chị Em Mần Đẹp Trang người nổi tiếng
Makeup hiệu quả vs makeup không hiệu quả
00:00
00:00
00:00
4
1
0
0
0

Ảnh đại diện của Nguyễn Vũ Châu
Nguyễn Vũ Châu
makeup ko hợp coi như ở nhà chơi nha =)))))))
Haha
 · Trả lời · 10 tháng trước  
Mời bạn bè Haha trang này

Trần Ngân
rmah deva
Như khả
Tân Phương

Nhang Nguyễn Thị, Trần Ngân và 413 người khác  đã Haha trang này

Hình ảnh

Không hiển thị hoạt động nào

  • 11 tháng trước

  • 11 tháng trước

  • 11 tháng trước

  • 11 tháng trước