Nghệ Sĩ Mỹ Tiên's cover photo
796
People Haha this
777
Members
Nghệ Sĩ Mỹ Tiên's profile picture
Nghệ Sĩ Mỹ Tiên

About

 • HCMC
 • Celebrity site
 • Artist · Public figure · Nghệ sỹ âm nhạc

 • Date created: 12/24/2020
 • Chuyên dòng nhạc Tân Cổ / Cải Lương / liên hệ biểu diễn - vui lòng để lại lời nhắn - em sẽ hồi đáp ngay - xin cảm ơn 💘

 • HCMC
 • Message

 • Always open
 • 796 people Haha this
Introduction

Nghệ Sĩ Mỹ Tiên - Tân Cổ - Cải Lương

liên hệ biểu diễn - vui lòng để lại lời nhắn - em sẽ hồi đáp ngay - xin cảm ơn 💘

New members

xin mời M.N thưởng thức MV mới của Út ngen...nhớ theo dõi ra Tập 2 nữa nha M.N ơii
00:00
00:00
00:00
60
1
0
0
0

Hoang Yen Nguyen's profile picture
Hoang Yen Nguyen
giọng c ngọt quá đi 😍
Haha
 · Reply · 28 days ago  
1
MV mới của Út nà M.N ơi - Xem và Ủng Hộ Út nha!
00:00
00:00
00:00
2
0
25
0
0

MV mới của Út nè M.N ơi
ghé xem và ủng hộ Út nha..loveya!
Duyên Trời | Mỹ Tiên ft Diễm My
00:00
00:00
00:00
66
2
92
0
0

Molie Blog's profile picture
Molie Blog
Mãi đỉnh chị ui
Haha
 · Reply · 3 months ago  
1
Trà My's profile picture
Trà My
chị hát bài này ngọt ghê
Haha
 · Reply · 3 months ago  
1
Invite friends to Haha this site

Tiền Phan
Nguyễn Trọng Thái
Tấn Định
Mỹ Vân Vân
Nguyễn Thị Thanh Vân

Tiền Phan, Nguyễn Trọng Thái and 794 others  Haha this site

Photos

Videos

 • 28 days ago

 • 2 months ago

 • 3 months ago

 • 4 months ago

© Hahalolo 2017. All rights reserved