Chị Em Chúng Mình's cover photo
22
People Haha this
21
Members
Chị Em Chúng Mình's profile picture
Chị Em Chúng Mình

About

  • Celebrity site
  • Personal Blog

  • Date created: 11/1/2020
  • Message

  • 22 people Haha this
Chị Em Chúng Mình's profile picture
Chị Em Chúng Mình Celebrity site
22
1
0
0

Nguyễn Thị Lan's profile picture
Nguyễn Thị Lan
cười xỉu
Haha
 · Reply · 5 days ago  
Chị Em Chúng Mình's profile picture
Chị Em Chúng Mình Celebrity site
22
1
0
0

Nguyễn Thị Lan's profile picture
Nguyễn Thị Lan
😍😍😍
Haha
 · Reply · 5 days ago  
Chị Em Chúng Mình's profile picture
Chị Em Chúng Mình Celebrity site
Đừng yêu người đàn ông khiến em trở nên trưởng thành và cứng cỏi. Hãy yêu người đàn ông xem em như trẻ con mà cưng chiều. Đừng dạy người đàn ông của em cách phải làm thế nào để yêu một người thật tốt. Người đàn ông đủ tốt sẽ tự biết phải yêu em thế nào để em thấy bằng lòng.
Tình yêu của đàn ông thể hiện ở chỗ anh ta dịu dàng và kiên nhẫn với em được bao nhiêu. Người yêu em dịu dàng với em muôn đời...See more
1
1
0
0

Nguyễn Thị Lan's profile picture
Haha
 · Reply · 5 days ago  
Invite friends to Haha this site

Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Diệu Linh
Bích Đào
Nguyễn Thái Như Uyên

Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Diệu Linh and 20 others  Haha this site

Photos

Videos

  • 7 months ago

  • 8 months ago

  • 11 months ago

  • 1 year ago

© Hahalolo 2017. All rights reserved