Hồn Sen thư quán's cover photo
202
People Haha this
144
Members
Hồn Sen thư quán's profile picture
Hồn Sen thư quán

@honsenthuquan

About

  • Celebrity site
  • Blogger

  • Date created: 10/10/2020
  • Message

  • 202 people Haha this
Introduction

Giới thiệu sách đến bạn đọc.

Hồn Sen thư quán's profile picture
Hồn Sen thư quán Celebrity site
20 NĂM LỊCH SỬ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
-
-
"20 Năm lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam" là cuốn sách đầu tiên tại Việt Nam cho bạn một nhãn quan toàn diện về sự vận hành và tăng trưởng của thị trường trong 20 năm qua. Cuốn sách được viết bởi tác giả Lê Hoài Ân (CFA), tác giả của cuốn sách "Giải mã" bán chạy số 1 Việt Nam....See more
2
0
0
0

Hồn Sen thư quán's profile picture
Hồn Sen thư quán Celebrity site
ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
-
-
Kỷ nguyên dữ liệu và trí tuệ hiện đang mở ra những tiềm năng vô hạn và thực tế cho thấy công nghệ đang xâm chiếm thế giới, phản ánh ở những ảnh hưởng sâu sắc trên mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Trong dòng chảy đó, ngành tài chính cũng hưởng lợi từ những xu thế công nghệ...See more
2
0
0
0

Invite friends to Haha this site

Lê Hồ Minh Thành
Mỹ Nhân
Hữu Minh

Hải Nguyễn, Huỳnh Phong and 200 others  Haha this site

Photos

Videos

  • 2 years ago

© Hahalolo 2017. All rights reserved