Ảnh bìa của Thư giãn cùng Piano
171
Người Haha trang
172
Thành viên
Ảnh đại diện của Thư giãn cùng Piano
Thư giãn cùng Piano

Giới thiệu

  • Trang người nổi tiếng
  • Blog cá nhân

  • Ngày tạo: 01/10/2020
  • Gửi tin nhắn

  • 171 người Haha trang này
Ảnh đại diện của Thư giãn cùng Piano
Thư giãn cùng Piano Trang người nổi tiếng
"Life is like a piano; white keys represent happiness, black keys represent sadness. But remember that on the journey of life, black keys also make up music".
00:00
00:00
00:00
26
3
5
0
0

Ảnh đại diện của Trần Lê Chơn Tâm
Trần Lê Chơn Tâm
Nghe yên bình ghê
Haha
 · Trả lời · 9 tháng trước  
Ảnh đại diện của Trần Công Tùng
Trần Công Tùng
Tiếng đàn thật nhẹ nhàng, sâu lắng
Haha
 · Trả lời · 9 tháng trước  
Ảnh đại diện của Hương Quỳnh
Hương Quỳnh
u mê tiếng đàn này
Haha
 · Trả lời · 9 tháng trước  
Ảnh đại diện của Thư giãn cùng Piano
Thư giãn cùng Piano Trang người nổi tiếng
Mùa đông là quá lạnh để có thể chia tay 💔
00:00
00:00
00:00
2
1
5
0
0

Ảnh đại diện của Nguyễn Thị Cẩm Hồng
Nguyễn Thị Cẩm Hồng
thôi nghe bài này buồn chết
Haha
 · Trả lời · 9 tháng trước  
Ảnh đại diện của Thư giãn cùng Piano
Thư giãn cùng Piano Trang người nổi tiếng
Những bài hát gắn liền với nhiều người 🖤
00:00
00:00
00:00
2
1
0
0
0

Ảnh đại diện của Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
nghe dễ ngủ hơn nhiều
Haha
 · Trả lời · 10 tháng trước  
Mời bạn bè Haha trang này

Thanh Hien Vo
Nguyễn Quang Phục
Đặng Nguyễn Linh
Nguyễn Trần Mai Thảo

Nhang Nguyễn Thị, Thanh Hien Vo và 169 người khác  đã Haha trang này

Hình ảnh

Không hiển thị hoạt động nào

  • 9 tháng trước

  • 9 tháng trước

  • 119909838_954504831718982_7179856095137277837_n

    2 năm trước