Phạm Chí Bình's cover photo
399
People Haha this
352
Members
Phạm Chí Bình's profile picture
Phạm Chí Bình

About

  • Celebrity site
  • Businessman

  • Date created: 9/1/2020
  • Message

  • 399 people Haha this
Phạm Chí Bình's profile picture
Phạm Chí Bình Celebrity site
Trong 1 lần Elon Musk làm diễn giả cho một hội nghị ở Hoa Kỳ về đầu tư và tài chính, phần hỏi đáp, ông nhận được một câu hỏi khiến mọi người phải bật cười.
- Thưa ông, là người giàu nhất thế giới, ông có thể chấp nhận việc con gái mình kết hôn với một người đàn ông nghèo và bình thường không?
Ông nói: Trước hết, hãy hiểu rằng “Giàu có” không có nghĩa là có một tài khoản ngân hàng hoành tráng. Gi...See more
44
2
0
0

Thanh Hoang's profile picture
Thanh Hoang
hay thật đấy
Haha
 · Reply · 2 months ago  
1
Ngọc Băng's profile picture
Ngọc Băng
người thành công luôn cho ta bài học quý giá
Haha
 · Reply · 2 months ago  
1
Phạm Chí Bình's profile picture
Phạm Chí Bình Celebrity site
“Người giàu tiết kiệm tiền để đầu tư sinh lợi; Người nghèo tiết kiệm tiền chỉ để dự phòng rũi ro”
#bimatvanhanhcuocdoithanhcong
27
1
0
0

Hoàng Ngọc Bảo's profile picture
Hoàng Ngọc Bảo
quá chuẩn
Haha
 · Reply · 1 year ago  
Phạm Chí Bình's profile picture
Phạm Chí Bình Celebrity site
Successful Business Training Program
#bimatvanhanhcuocdoithanhcong
#atsuccess.net
42
1
0
0

Nguyễn Phượng's profile picture
Nguyễn Phượng
Ngày mới vui vẻ a nhé
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Invite friends to Haha this site

Nguyên Dung
Trần Lành

Nguyên Dung, Dũng Hoàng and 397 others  Haha this site

Photos

Videos

No activity displayed
© Hahalolo 2017. All rights reserved