#trademarketing
Các điểm bán hàng có vai trò vô cùng quan trọng trong tiếp thị sản phẩm, lan toả nhận diện thương hiệu và gia tăng doanh số. Vì vậy, trade marketing nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các doanh nghiệp. https://fieldcheck.biz/vn/library/xay-dung-chien-luoc-trade-marketing.html #fieldcheck #trademarketing #visualmerchandising #phanmemquanlypg #phanmemquanlychuoibanle #digitalchecklist

1
98
0
0
https://hrchannels.com/...nh-trade-marketing-bao-gom-nhung-gi.html Ngành Trade Marketing hiện nay đóng vai trò vô cùng quan trọng trong công tác kinh doanh của các doanh nghiệp FMCG. Công việc Trade Marketing bao gồm những hoạt động, làm những công việc gì. #trademarketing

1
8
0
0