#shorts
https://ktovn.com/sbk/game/single/2005422 KTOVN.COM x Bóng Đá Số: "Soi kèo Atalanta v Liverpool" Tứ Kết Europa League, Thứ Sáu, 19/04, 02:00 ✅ Với Thị Trường Cược Sớm KTO (Tại thời điểm đăng bài): 👉 Chấp: Liverpool Chấp -0.5/1 @Tỷ Lệ Cược 0.82 👉 1x2: Liverpool Thắng @Tỷ Lệ Cược 1.66...
See more

1
0
0
https://ktovn.com/sbk/game/single/2005079 KTOVN.COM x Bóng Đá Số: "Soi kèo Bayern Munich v Arsenal" Tứ Kết Lượt Về C1, Thứ Năm, 18/04, 02:00 ✅ Với Thị Trường Cược Sớm KTO (Tại thời điểm đăng bài): 👉 Chấp: Bayern Chấp -0.5 @Tỷ Lệ Cược 1.40 👉 1x2: Bayern Thắng @Tỷ Lệ Cược 2.37...
See more

0
0
0
https://ktovn.com/sbk/game/single/1768126 KTOVN.COM x Bóng Đá Số: "Soi kèo U23 Việt Nam v U23 Kuwait" U23 Châu Á, Thứ Tư, 17/04, 22:30 ✅ Với Thị Trường Cược Sớm KTO (Tại thời điểm đăng bài): 👉 Chấp: Việt Nam Chấp -0/0.5 @Tỷ Lệ Cược 1.50 👉 1x2: Việt Nam Thắng @Tỷ Lệ Cược 2.75...
See more

0
0
0
https://ktovn.com/sbk/game/single/2005089 KTOVN.COM x Bóng Đá Số: "Soi kèo Barcelona v PSG" Tứ Kết Lượt Về C1, Thứ Tư, 17/04, 02:00 ✅ Với Thị Trường Cược Sớm KTO (Tại thời điểm đăng bài): 👉 Chấp: Barca Chấp -0.5 @Tỷ Lệ Cược 1.23 👉 1x2: Barca Thắng @Tỷ Lệ Cược 2.20...
See more

1
0
0
https://ktovn.com/sbk/game/single/1928376 KTOVN.COM x Bóng Đá Số: "Soi kèo Chelsea v Everton" Ngoại Hạng Anh, Thứ Ba, 16/04, 02:00 ✅ Với Thị Trường Cược Sớm KTO (Tại thời điểm đăng bài): 👉 Chấp: Chelsea Chấp -0.5/1 @Tỷ Lệ Cược 0.88 👉 1x2: Chelsea Thắng @Tỷ Lệ Cược 1.68...
See more

0
0
0
https://ktovn.com/sbk/game/single/1925893 KTOVN.COM x Bóng Đá Số: "Soi kèo Bournemouth v Man Utd" Ngoại Hạng Anh, Thứ Bảy, 13/04, 23:30 ✅ Với Thị Trường Cược Sớm KTO (Tại thời điểm đăng bài): 👉 Chấp: Man Utd Chấp -0/0.5 @Tỷ Lệ Cược 1.25 👉 1x2: Man Utd Thắng @Tỷ Lệ Cược 2.57...
See more

1
0
0
https://ktovn.com/sbk/game/single/2005421 KTOVN.COM x Bóng Đá Số: "Soi k.è.o Liverpool v Atalanta" Tứ Kết Europa League, Thứ Sáu, 12/04, 02:00 ✅ Với Thị Trường C.ư.ợ.c Sớm KTO (Tại thời điểm đăng bài): 👉 C.h.ấ.p: Liverpool C.h.ấ.p -1.5 @T.ỷ L.ệ C.ư.ợ.c 1.00 👉 1x2: Liverpool Thắng @T.ỷ L.ệ C.ư.ợ.c 1.74...
See more

1
0
0
https://ktovn.com/sbk/game/single/2005091 KTOVN.COM x Bóng Đá Số: "Soi k.è.o PSG v Barcelona" Tứ Kết Lượt Đi C1, Thứ Năm, 11/04, 02:00 ✅ Với Thị Trường C.ư.ợ.c Sớm KTO (Tại thời điểm đăng bài): 👉 C.h.ấ.p: PSG C.h.ấ.p -0.5 @T.ỷ L.ệ C.ư.ợ.c 0.99 👉 1x2: PSG Thắng @T.ỷ L.ệ C.ư.ợ.c 1.97...
See more

1
0
0
https://ktovn.com/sbk/game/single/2005086 KTOVN.COM x Bóng Đá Số: "Soi kèo Real Madrid v Man City" Tứ Kết Lượt Đi C1, Thứ Tư, 10/04, 02:00 ✅ Với Thị Trường Cược Sớm KTO (Tại thời điểm đăng bài): 👉 Chấp: Man City Chấp -0/0.5 @Tỷ Lệ Cược 1.17 👉 1x2: Man City Thắng @Tỷ Lệ Cược 2.80...
See more

0
0
0
https://ktovn.com/sbk/game/single/1928375 KTOVN.COM x Bóng Đá Số: "Soi kèo Tottenham v Nottingham: Cơ hội vàng" Ngoại Hạng Anh, Thứ Hai, 08/04, 00:00 ✅ Với Thị Trường Cược Sớm KTO (Tại thời điểm đăng bài): 👉 Chấp: Tottenham Chấp -1/1.5 @Tỷ Lệ Cược 0.87 👉 1x2: Tottenham Thắng @Tỷ Lệ Cược 1.40...
See more

0
0
0