#hybridworking
Mô hình hybrid working là phương pháp cho phép nhân viên làm việc tại nhà kết hợp lên văn phòng vào một số ngày nhất định. Lịch trình làm việc linh hoạt không chỉ nâng cao hiệu suất của nhân viên mà còn tối ưu hoá lợi ích cho doanh nghiệp. https://fieldcheck.biz/vn/library/hybrid-la-gi.html #fieldcheck #hybridworking

1
67
0
0