#gaianus
Một vài dòng về thương hiệu mới. Cuộc đời chẳng nhẽ chỉ có cơm áo gạo tiền, thực tế công việc hay sao ? Mặc dù đối với mình, chấp nhận thực tế và xử lý khó khăn là điều được đặt lên hàng đầu trong danh sách ưu tiên của mình. Song ở một phương diện nào đó trong lòng mình, vẫn có một ước mơ cho một sự lãng mạn, với một chuyến ngao du giữa biển trời văn hoá, lịch sử, nghệ thuật, tư tưởng, v.v…....
See more

64
89
0
0