#SunwahPearl
Kiểm soát truy cập phòng GYM tại Sunwah Pearl với thiết bị DS-K1T673DWX nhận dạng khuôn mặt, vân tay, thẻ cao cấp của hãng HikVision. https://wise.com.vn/products/kiem-soat-ra-vao/ds-k1t673dwx/ #AccessControl #SunwahPearl #WiseSolutions #HikVision

4
85
0
0