#Round1
#MissASEAN #Round1 Họ tên: SITHONGCHANH Phonethita Năm sinh: 16/08/2000 Số đo 3 vòng: 80-63-90 Chiều cao: 1m62...
See more

2.4K
2.7K
4
18
#MissASIAN #Round1 Họ tên: Nguyễn Thị Yến Nhi Năm sinh : 1997 Số đo 3 vòng: 76-67-92 Chiều cao: 1m55...
See more

62
217
0
0
#MissASEAN #Round1 Họ tên : Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Năm sinh : 07/04/1995 Số đo 3 vòng : 86-60-92...
See more

3.1K
3.4K
115
12
#MissTourismASEAN #Round1 Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Ngọc Năm sinh: 1991 Số đo 3 vòng: 78-64-83 Quốc tịch: Việt Nam...
See more

2
132
0
0
#MissASEAN #Round1 Họ tên: Đào Thị Hồng Nhung Năm sinh: 1999 Số đo 3 vòng: 90,74,95 Chiều cao: 1m72...
See more

3K
3.2K
3
18
#MissASEAN #Round1 Họ tên: Phạm Thị Ngọc Mỹ Năm sinh: 1993 Số đo 3 vòng: 94 64 99 Chiều cao: 1m68...
See more

1.1K
1.3K
0
0
#MissTourismASEAN #Round1 Họ tên: Chu Thị Ngọc Năm sinh: 24/11/1997 Số đo 3 vòng: 89-69-98 Chiều cao: 1m77...
See more

1.9K
2.1K
3
8
#MissTourismAsean #Round1 Nguyễn Thị Thuý Quỳnh Năm sinh : 1996 Số đo 3 vòng : 80-58-85 Chiều cao : 162cm...
See more

1.1K
1.3K
0
0
#MissASEAN #Round1 Họ tên: Trần Thị Diễm Năm sinh: 1996 Số đo 3 vòng: 86-70-90...
See more

3.1K
3.2K
0
15
#MissASEAN #Round1 Họ tên: Hoàng Minh Châu Năm sinh: 1995 Số đo 3 vòng: 82-60-89 Chiều cao: 1m62...
See more

3.3K
3.4K
2
15