#PradaLineaRossa
Bộ hình Chanyeol chụp cho chiến dịch toàn cầu của PRADA #PradaLineaRossa trên tạp chí Dazed Korea. Đẹp mà nhìn xong chỉ chớt lặng chứ không biết nói thêm gì luôn mọi người ơi 🥺 =)))

5
97
1
0