#EKIP_DTH
LỜI CẢM ƠN !!! Lời đầu tiên con cảm ơn #Bố Trần Tiến Dũng #mẹ Nguyễn Thái cảm bố mẹ vì tất cả... đã tin tưởng con zai của bố mẹ ( yêu gia đình ) Cảm ơn #EKIP_DTH cụ Tùng Phạm thầy Solomen Du 2 người thầy đã từng bước dìu dắt dạy giỗ em và ekip_LTQ chạm tới thành công....
See more

3
119
0
0