#1875km
Cùng quyên góp cho quỹ Lên cùng Việt Nam để giúp đỡ cho người lao động chịu ảnh hưởng bởi Covid-19 & người dân miền Trung gặp khó khăn đi nhe hônnn!!! Thời hạn quyên góp tới cuối tháng 11/2020 hoy mọi người ơiiii ❤️ Để tìm hiểu thêm về chương trình và cách thức quyên góp, cả nhà hãy truy cập link website dưới phần bình luận nhé ^^ #lencungvietnam #tiepsuclencungvietnam #duongchaydisan #duongchaytu...
See more

56
203
1
0