MiYu  Truong's cover photo
MiYu  Truong's profile picture
MiYu Truong

More

MiYu Truong's site (23)

MiYu  Truong's profile picture
MiYu Truong updated profile picture
47
1

Thanh Hoang's profile picture
Thanh Hoang
đẹp trai nha
Haha
 · Reply · 2 months ago  
1
Sẽ có người tốt với bạn, nhưng cũng sẽ có người chỉ tốt với mình bạn.
86
4
0
0

View 1 more comment

Đức trần's profile picture
Haha
 · Reply · 3 months ago  
Stephen  Nguyen's profile picture
Stephen Nguyen
thảo nào tốt với mình người ta thôi, còn anh em xem như con tró
Haha
 · Reply · 3 months ago  
Quang Thái's profile picture
Quang Thái
sometimes you will never know the true value of a moment until if become a memory :v
Haha
 · Reply · 3 months ago  
1
Không phải không có ai tốt hơn,
....
Chỉ là khi biết em rồi, anh ngừng không tìm kiếm thêm gì nữa.
00:00
00:00
00:00
9
5
152
0
0

View 2 more comments

Đoàn Trí Linh's profile picture
Haha
 · Reply · 3 months ago  
Đức trần's profile picture
Haha
 · Reply · 3 months ago  
Hoa Nắng's profile picture
Hoa Nắng
👍👍👍
Haha
 · Reply · 3 months ago