Ảnh bìa của Quang Huy
Ảnh đại diện của Quang Huy
Quang Huy

Thêm
Giới thiệu

  • Làm Đầu tư BĐS Tập Đoàn CSS Group
  • Học tại Cao đẳng nghê kĩ thuật công nghệ
  • Học tại Thpt sơn Dương
  • Sống tại Thành phố Hà Nội
  • Đến từ Thành phố Hà Nội
Site của Quang Huy (3)

Ảnh đại diện của Quang Huy
Quang Huy đã cập nhật ảnh bìa
2
0

Ảnh đại diện của Quang Huy
Quang Huy đã cập nhật ảnh đại diện
2
0

Ảnh đại diện của Quang Huy
Quang Huy đã cập nhật ảnh bìa
2
0