Le Viet
Le Viet

More

About

  • Lives in Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Le Viet's sites (1)

GUCCI LIKEAUTH FULLBOX SI 2tr9 Zalo 0975653838

4
0
0
PHÒNG TÀI CHÍNH VÀ PHÁP LÝ THUÊ NGOÀI -TỐI ƯU CHI PHÍ, TỐI ĐA HIỆU QUẢ 🔺Vấn đề các doanh nghiệp hiện nay đều hiểu được vai trò quan trọng của bộ phần Tài chính và Pháp lý trong phát triển kinh doanh, tuy nhiên: 1️⃣ Mức lương nhân sự cố định quá cao. 2️⃣ Chất lượng nhận sự chuyên sâu về lĩnh vực tài chính và pháp chế còn hạn chế 💡Hiểu được tình hình chung, Nhanvn mang đến giải pháp vô cùng hiệu quả...
See more

1
123
0
0
Hi all

12
114
0
0
Hữu duyên

20
156
0
0
Le Viet
Le Viet is hopeful feeling hopeful
view xin

58
158
0
0
Le Viet
Le Viet is great feeling great
Em ơi gió đông đã lặn dần Anh đây đứng đó phơi mình ngoài sân Chờ Em từ Thu đã qua Xuân Anh vẫn sẽ cố đứng chờ đợi Em. Ps: Em là: thanh xuân, em gái mưa, con nợ, nợ bank...

4
99
0
0