Phạm Cường's cover photo
Phạm Cường's profile picture
Phạm Cường

More

Cuối tuần lại được vi vu
0
0
0
0

Bạn nào gần khu tứ hiệp thành trì , qua mình mời caffe nhé …
84
2
0
0

Linh  Linh's profile picture
Linh Linh
cf một mình à anh
Haha
 · Reply · 4 months ago  
1
Đặng Ngọc's profile picture
Đặng Ngọc
tiếc là ở xa quá anh ơi
Haha
 · Reply · 4 months ago  
1
Bắt đúng ngày đẹp trời
Anh đưa đi ăn dê leo núi
Được chú đại tá trong quân đội kể chuyện đánh khơ me đỏ, và hai lần chu đánh sang thái lan,làm thái lan sợ tái mặt ,chu kể nghe hay quá…anh em ko muốn về …
90
1
0
0

Trà My's profile picture
Trà My
nghe mấy chuyện này cuốn quá k muốn về luôn anh ha
Haha
 · Reply · 4 months ago