Idania Aguirre Pacheco
Idania Aguirre Pacheco

More

Xin chào ! Tôi là một nhà tư vấn kinh doanh được chứng nhận Tôi làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư, các cá nhân có giá trị ròng cao và các công ty đầu tư với nhiều kinh nghiệm và uy tín trong việc tài trợ cho các dự án khả thi / các doanh nghiệp sinh lợi trên khắp thế giới. Tuy nhiên, chúng tôi quan tâm đến bất kỳ hoạt động kinh doanh sinh lợi nào có khả năng tạo ra lợi tức đầu tư lên đến 10% hàng...
See more

6
120
0
0