Fishers Superkids Academy's cover photo
Fishers Superkids Academy's profile picture
Fishers Superkids Academy

More

Fisher's Superkids Academy là Hệ Thống Anh Ngữ Quốc Tế chất lượng hàng đầu tại TP Đà Nẵng với đội ngũ giáo viên bản ngữ được tuyển chọn có trình độ và giàu kinh nghiệm, đi kèm hệ thống cơ sở vật chất hiện đại đạt tiêu chuẩn.
Fisher’s SuperKids Academy chú trọng phát triển kĩ năng Tiếng Anh đi đôi hoàn thiện nhân cách cho các bé dựa trên 6 giá trị (Học, Chơi, Phát triển, Tôn trọng, Quan tâm, Yêu th...See more
1
0
0
0

Fishers Superkids Academy's profile picture
Fishers Superkids Academy updated cover photo
67
0

Fishers Superkids Academy's profile picture
Fishers Superkids Academy updated profile picture
71
0

Photos

© Hahalolo 2017. All rights reserved