Đố Vui Rinh Quà's cover photo
Đố Vui Rinh Quà's profile picture
Đố Vui Rinh Quà

7 - dongtrungbg1992781@gmail.com

More

About

  • 7 - dongtrungbg1992781@gmail.com

Cơ hội nhận thưởng từ 20K đến 100K/ngày (ngày 30 hàng tháng quay thêm ô giải đặc biệt 1.000.000VNĐ, áp dụng cho thành viên đóng phí tham gia 400K/tháng).Tương đương phí tham gia chỉ ~ 10K mỗi ngày, nhanh tay làm theo hướng dẫn để nhận thưởng của chương trình.( không giới hạn số lượng giải thưởng)
Quay tường thuật trực tiếp kết quả lúc 18h30 hoặc 20h30 hằng ngày trên YouTube.
Kênh YouTube hướng dẫn...See more

Hướng Dẫn Trò Chơi " Đố Vui Rinh Quà "

YOUTUBE.COM
0
0
0
0

Cơ hội nhận thưởng từ 20K đến 100K/ngày (ngày 30 hàng tháng quay thêm ô giải đặc biệt 1.000.000VNĐ, áp dụng cho thành viên đóng phí tham gia 400K/tháng).Tương đương phí tham gia chỉ ~ 10K mỗi ngày, nhanh tay làm theo hướng dẫn để nhận thưởng của chương trình.( không giới hạn số lượng giải thưởng)
Quay tường thuật trực tiếp kết quả lúc 18h30 hoặc 20h30 hằng ngày trên YouTube.
Kênh YouTube hướng dẫn...See more

Hướng Dẫn Trò Chơi " Đố Vui Rinh Quà "

YOUTUBE.COM
0
0
0
0

Cơ hội nhận thưởng từ 20K đến 100K/ngày (ngày 30 hàng tháng quay thêm ô giải đặc biệt 1.000.000VNĐ, áp dụng cho thành viên đóng phí tham gia 400K/tháng).Tương đương phí tham gia chỉ ~ 10K mỗi ngày, nhanh tay làm theo hướng dẫn để nhận thưởng của chương trình.( không giới hạn số lượng giải thưởng)
Quay tường thuật trực tiếp kết quả lúc 18h30 hoặc 20h30 hằng ngày trên YouTube.
Kênh YouTube hướng dẫn...See more

Hướng Dẫn Trò Chơi " Đố Vui Rinh Quà "

YOUTUBE.COM
0
0
0
0