Field  Check's cover photo
Field  Check's profile picture
Field Check

More

Đối với các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ, việc có một chiến lược kinh doanh đúng đắn là vô cùng quan trọng cho sự phát triển và tăng trưởng của doanh nghiệp.
Bên cạnh ma trận SWOT, ma trận BCG cũng là một công cụ hữu ích được tạo ra nhằm hỗ trợ doanh nghiệp lập kế hoạch chiến lược dài hạn cho sản phẩm của mình.
#fieldcheck ...See more
1
0
0
0

Mô hình hybrid working là phương pháp cho phép nhân viên làm việc tại nhà kết hợp lên văn phòng vào một số ngày nhất định. Lịch trình làm việc linh hoạt không chỉ nâng cao hiệu suất của nhân viên mà còn tối ưu hoá lợi ích cho doanh nghiệp.
#fieldcheck #hybridworking
1
0
0
0

Các điểm bán hàng có vai trò vô cùng quan trọng trong tiếp thị sản phẩm, lan toả nhận diện thương hiệu và gia tăng doanh số. Vì vậy, trade marketing nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các doanh nghiệp.
#fieldcheck #trademarketing #visualmerchandising #phanmemquanlypg #phanmemquanlychuoibanle #digitalchecklist
1
0
0
0