The Tech's cover photo
The Tech's profile picture
The Tech

More

Thiếc Thanh Không Chì LF-305B
LF-305B là thiếc thanh hàn không có chì thấp với thành phần hợp kim 96,5% Thiếc và 3,5% Bạc. Đây là thanh miễn phí tuân thủ ROHS có thể đáp ứng và thực hiện các yêu cầu quốc tế.
#thetech #thiecthanh

Thiếc Thanh Không Chì LF-305B - Hợp Kim Không Chì Theo Tiêu Chuẩn ROHS | TheTech (TH) Co., Ltd

https://thetech.com.vn
1
0
0
0

Thiếc Thanh Không Chì LF-303B
Thiếc thanh không chì LF-303B là một sản phẩm tuân thủ tiêu chuẩn ROHS thiếc thanh không chì có thể đáp ứng và đáp ứng các yêu cầu quốc tế.
#thetech #thiecthanh

Thiếc Thanh Không Chì LF-303B - Ứng Dụng Nhúng Hàn PCB | TheTech (TH) Co., Ltd

https://thetech.com.vn
1
0
0
0

Thiếc Thanh Không Chì LF-302B
Thiếc thanh không chì LF-302B là một sản phẩm tuân thủ tiêu chuẩn ROHS thanh hàn không chì có thể đáp ứng và đáp ứng các yêu cầu quốc tế.
#thetech #thiecthanh

Thiếc Thanh Không Chì LF-302B - Không Chì, Có Màu Xám Bạc Và Sáng Bóng | TheTech (TH) Co., Ltd

https://thetech.com.vn
1
0
0
0

Photos

© Hahalolo 2017. All rights reserved