Lương Tuyến's cover photo
Lương Tuyến

More

THẬT KHỦNG KHIẾP QUÁ NGHIÊN CỨU VÀ TỔNG KẾT cho thấy:
Việt Nam có 30 triệu người bị " TÁO BÓN "
Tưởng tượng lại thời mình bị TÁO BÓN sáng vào Toilet ngồi vã mồ hôi hột quặn từng khúc ruột, RẶN hết cả hơi mặt nóng phừng phừng đau hết cả đầu. Nghĩ lại mà ám ảnh khủng khiếp quá mọi người ạ.
Từ khi tôi biết đến SIBERI có trà Yoogo Turbo uống vào 4-6 tiếng đồng hồ. Xả như vỡ đập chao ôi nó SƯỚNG gì đâ...See more
1
0
0
0

Photos

© Hahalolo 2017. All rights reserved