CodeGym Hà Nội's cover photo
CodeGym Hà Nội's profile picture
CodeGym Hà Nội

More

HỌC TESTER TẠI HÀ NỘI – CAM KẾT 100% VIỆC LÀM
Khóa đào tạo liên tục 2,5 tháng tối ưu cả thời gian và chi phí. Bạn có học được toàn bộ lượng kiến thức nền tảng, kỹ năng làm việc của Automation Tester chuyên nghiệp và đủ năng lực để làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp.

Khóa Học Automation Test Tại Hà Nội

https://hanoi.codegym.vn
1
0
0
0

BỘ TÀI LIỆU HỌC JAVA CORE TIẾNG VIỆT
Bộ tài liệu sẽ giúp định nghĩa Lập trình hướng đối tượng, nhận thức về Trừu tượng hóa Dữ liệu, định nghĩa một Lớp, một Đối tượng và sự khác biệt giữa Lớp và Đối tượng. Bên cạnh đó bạn sẽ nắm được những kiến thức cần thiết đối với Thiết lập và Hủy, tính Bền vững, tính Thừa kế và tính Đa hình. Tìm hiểu thêm tại: https://hanoi.codegym.vn/tai-lieu-lap-trinh/dowloa...See more
1
0
0
0

Thông Tin Xoay Quanh Web Lập Trình Game Bạn Cần Biết
Trang web Lazy Foo tồn tại và phát triển qua nhiều năm và là một trong những tài nguyên chính mà chúng tôi đã sử dụng khi mới bắt đầu lập trình trò chơi. Tại đâu có nhiều hướng dẫn về SDL và OpenGL, hai thư viện đồ họa đa nền tảng và có thể xử lý đồ họa 2D và 3D. Các hướng dẫn được viết tốt và dễ thực hiện giới thiệu cả hai thư viện sử dụng C +...See more

Thông Tin Xoay Quanh Web Lập Trình Game Bạn Cần Biết

https://hanoi.codegym.vn
1
0
0
0