TRÌNH THẠNH's cover photo
TRÌNH THẠNH's profile picture
TRÌNH THẠNH

More

CON THUYỀN TRI THỨC
00:00
00:00
00:00
125
1
139
0
0

Nguyễn Trần Ngọc Nữ's profile picture
Nguyễn Trần Ngọc Nữ
lời bài hát này ý nghĩa ghê
Haha
 · Reply · 17 days ago  
MỜI CÁC BẠN NGHE BÀI HÁT MỚI
00:00
00:00
00:00
155
2
218
0
0

Phan Hồ Thuỳ Nhung's profile picture
Haha
 · Reply · 24 days ago  
Phan Hồ Thuỳ Nhung's profile picture
Phan Hồ Thuỳ Nhung
tên bài hát lạ quá ạ
Haha
 · Reply · 24 days ago  
MỜI CÁC BẠN NGHE BÀI HÁT MỚI
00:00
00:00
00:00
106
2
112
0
0

Bích Đào's profile picture
Bích Đào
Huế thương nè
Haha
 · Reply · 1 month ago  
1
Khả Uyên's profile picture
Khả Uyên
mấy bài này các chú hay hát karaoke này
Haha
 · Reply · 1 month ago  
1