Dương Minh Đạt's cover photo
Dương Minh Đạt's profile picture
Dương Minh Đạt

More

Dương Minh Đạt's sites

💦 CÒN NÓI GÌ NỮA - TẦM NHÌN CỦA BẠN Ở ĐÂU TIỀN SẼ NHIỀU LÊN ĐẾN ĐÓ
💦 Không có thì dựa vào tầm nhìn của các lãnh tụ - họ có tầm nhìn hàng thế kỷ
📸 Hình ảnh cho thấy sự phát triển của tiểu vương #Dubai sau 30 năm (1992 - 2022) nhờ sự dẫn dắt tài ba của ngài quốc vương của tiểu vương Dubai là 𝐒𝐡𝐞𝐢𝐤𝐡 𝐌𝐨𝐡𝐚𝐦𝐦𝐞𝐝 𝐛𝐢𝐧 𝐑𝐚𝐬𝐡𝐢𝐝 𝐀𝐥 𝐌𝐚𝐤𝐭𝐨𝐮𝐦.
Một người lãnh đạo giỏi như vậy...See more
+1
32
5
0
0

View 2 more comments

Lucky Su's profile picture
Lucky Su
Tính ra là ở trong nhóm luôn rồi đó
Haha
 · Reply · 9 months ago  
1
Idania Aguirre Pacheco's profile picture
Idania Aguirre Pacheco
Xin chào ! Tôi là một nhà tư vấn kinh doanh được chứng nhận
Tôi làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư, các cá ...
 View more
Haha
 · Reply · 5 months ago  
Harry Karen's profile picture
Harry Karen
WhatsApp tôi

‪+1 (702) 518‑7384‬
Haha
 · Reply · 4 months ago  
+15
66
2
0
0

Hương Xù's profile picture
Hương Xù
Xin chào anh Đạt kaka
Haha
 · Reply · 10 months ago  
Phuong Anh's profile picture
Phuong Anh
chào anh ạ
Haha
 · Reply · 10 months ago  
Dương Minh Đạt's profile picture
Dương Minh Đạt updated profile picture
46
1

Nguyễn Thảo Nguyên's profile picture
Haha
 · Reply · 10 months ago