Gia Nghĩa Nguyễn's cover photo
Gia Nghĩa Nguyễn's profile picture
Gia Nghĩa Nguyễn

More

Tiền Gia Tình
89
2
0
0

Lê Ngọc Lan's profile picture
Lê Ngọc Lan
hay quá a
Haha
 · Reply · 1 day ago  
1
Gia Nghĩa Nguyễn's profile picture
Haha
 · Reply · 1 day ago  
Mùng 3 Tết
00:00
00:00
00:00
109
2
0
0
0

Chi Thùy's profile picture
Chi Thùy
Lý Nhã Kỳ đẹp quá
Haha
 · Reply · 7 days ago  
1
Gia Nghĩa Nguyễn's profile picture
Gia Nghĩa Nguyễn
Người đẹp kim cương
Haha
 · Reply · 7 days ago  
Mùng 2 Tết
Hát cho vui cửa nhà
Lần hạt để sống lâu
Rượu ngoại rượu nội ngon
Phát biểu và làm xong
167
2
0
0

Trà My's profile picture
Trà My
lâu lâu có dịp thì hát thôi anh ha
Haha
 · Reply · 8 days ago  
1
Gia Nghĩa Nguyễn's profile picture
Haha
 · Reply · 8 days ago