Pham Vuong의 표지 사진
Pham Vuong의 프로필 사진
Pham Vuong

Xăng Lại Lập Đỉnh Mới.
Vậy Bạn Đã Biết Đến #Petrolimex 👇👇👇
💥💥 CHỈ CẦN GIẢI QUYẾT 01 NHU CẦU NÀO ĐÓ CỦA XÃ HỘI SẼ THẮNG LỚN💥💥
💎 Nhìn tổng quan về Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)...더 보기
+1
16
1
0
0

Trần Nam Thương의 프로필 사진
Trần Nam Thương
Cơ hội như chuyến tàu nếu lỡ tàu này thì chúng ta lên tàu khác nhé và nó ở đây: 💥 Nhóm Tìm Hiểu:https://zalo.me/g/lpimyf380
Haha
 · 회신하다 · 26일 전  
00:00
00:00
00:00
83
2
151
0
0

Long Cheo의 프로필 사진
Long Cheo
Lâu rồi ms nghe bài này
Haha
 · 회신하다 · 2개월 전  
1
Ngân Ngân의 프로필 사진
Ngân Ngân
bài này quen quá mà không nhớ tên được
Haha
 · 회신하다 · 2개월 전  
1
  Pham Vuong의 프로필 사진
  Pham Vuong
  Ngân Ngân Bài tí ngo của tôi mình hát đây
  Haha
   · 회신하다 · 2개월 전