Ảnh bìa của Quốc Trung
Ảnh đại diện của Quốc Trung
Quốc Trung

Thêm

khi đó là cảm xúc tốt, .
Nghĩ là thứ cần khi. .,.
42
2
0
0

Ảnh đại diện của Quốc Trung
Quốc Trung
gHê Quá
Haha
 · Trả lời · 23 ngày trước  
Ảnh đại diện của Cậu cả họ Đinh
Haha
 · Trả lời · 23 ngày trước  
  Ảnh đại diện của Quốc Trung
  Quốc Trung
  Đang nhớ về chuyện tốt
  Haha
   · Trả lời · 23 ngày trước  
Hôm nay ta về, về lại ngày xưa.
Nhưng xưa đã hết chỉ còn mình ta .,
101
1
0
0

Ảnh đại diện của Trà My
Trà My
soa mà buồn vậy ạ?
Haha
 · Trả lời · 25 ngày trước  
1
  Ảnh đại diện của Quốc Trung
  Quốc Trung
  Nghĩ về những nơi mình đã thấy
  Haha
   · Trả lời · 25 ngày trước  
Mai , ngày sài gòn nhiều .
Hơn là mưa ,,,...
.. ,,. ,
68
1
0
0

Ảnh đại diện của Nhu Thu
Nhu Thu
trời buồn trời lại đổ mưa
Haha
 · Trả lời · 28 ngày trước  
1
  Ảnh đại diện của Quốc Trung
  Quốc Trung
  Người thường mộng ,
  Khi nhìn mưa . ... .,.
  Haha
   · Trả lời · 28 ngày trước