Nguyễn Khôi's cover photo
Nguyễn Khôi's profile picture
Nguyễn Khôi

Xin chào cậu, mặc dù đây không phải là một câu chào xịn

More

About

  • Xin chào cậu, mặc dù đây không phải là một câu chào xịn

Nguyễn Khôi's site (18)

Nguyễn Khôi's profile picture
Nguyễn Khôi
is feeling  
hurt
Mai t7 vẫn phải đi làm... Con mịe nó. 😪
1
2
0
0

Nguyễn Thanh Trúc's profile picture
Nguyễn Thanh Trúc
chán luông'
Haha
 · Reply · 18 days ago  
Bình An's profile picture
Haha
 · Reply · 18 days ago  
Điểm hẹn Châu Á's profile picture
Điểm hẹn Châu Á Organization site
Beautiful Viet Nam ❤️
Đất nước mình còn lạ cần chi đâu nước ngoài 🌾🌱🌴
-------
🎬 Hoàng Ba Đình
00:00
00:00
00:00
1
0
0

Nguyễn Khôi's profile picture
Nguyễn Khôi
is feeling  
old
Lại tiễn thêm 1 đồng chí nữa lên đường. 🎢
90
2
0
0

Hoang Yen Nguyen's profile picture
Hoang Yen Nguyen
chúc 4 bạn trẻ trăm năm hạnh phúc 😆
Haha
 · Reply · 2 months ago  
Nguyễn Lan Anh's profile picture
Nguyễn Lan Anh
chúc mừng đám cưới nè
Haha
 · Reply · 2 months ago