Harry Karen's cover photo
Harry Karen's profile picture
Harry Karen

📊 Professional Forex trader. 📈 Professional Bitcoin miner. 📉 Crypto Trader. 📚4years trading experience....

More

About

 • 📊 Professional Forex trader. 📈 Professional Bitcoin miner. 📉 Crypto Trader. 📚4years trading experience....

Harry Karen's site (1)

WhatsApp tôi
‪+1 (702) 518‑7384‬
2
1
0
0

Lê Nhi's profile picture
Lê Nhi
😋
Haha
 · Reply · 7 months ago  
1
Harry Karen's profile picture
Harry Karen updated profile picture
49
1

Lê Nhi's profile picture
Lê Nhi
Hi abbe
Haha
 · Reply · 7 months ago  
  Harry Karen's profile picture
  Harry Karen
  WhatsApp me

  ‪+1 (702) 518‑7384‬
  Haha
   · Reply · 7 months ago  
💦 CÒN NÓI GÌ NỮA - TẦM NHÌN CỦA BẠN Ở ĐÂU TIỀN SẼ NHIỀU LÊN ĐẾN ĐÓ
💦 Không có thì dựa vào tầm nhìn của các lãnh tụ - họ có tầm nhìn hàng thế kỷ
📸 Hình ảnh cho thấy sự phát triển của tiểu vương #Dubai sau 30 năm (1992 - 2022) nhờ sự dẫn dắt tài ba của ngài quốc vương của tiểu vương Dubai là 𝐒𝐡𝐞𝐢𝐤𝐡 𝐌𝐨𝐡𝐚𝐦𝐦𝐞𝐝 𝐛𝐢𝐧 𝐑𝐚𝐬𝐡𝐢𝐝 𝐀𝐥 𝐌𝐚𝐤𝐭𝐨𝐮𝐦.
Một người lãnh đạo giỏi như vậy...See more
+1
32
5
0
0

View 2 more comments

Lucky Su's profile picture
Lucky Su
Tính ra là ở trong nhóm luôn rồi đó
Haha
 · Reply · 11 months ago  
1
Idania Aguirre Pacheco's profile picture
Idania Aguirre Pacheco
Xin chào ! Tôi là một nhà tư vấn kinh doanh được chứng nhận
Tôi làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư, các cá ...
 View more
Haha
 · Reply · 8 months ago  
Harry Karen's profile picture
Harry Karen
WhatsApp tôi

‪+1 (702) 518‑7384‬
Haha
 · Reply · 7 months ago