Đức trần's cover photo
Đức trần's profile picture
Đức trần

HOPE IS FOR THE WEAK

More

About

  • HOPE IS FOR THE WEAK

  • Nhân viên Tester at  Hahalolo.com
Đức trần's sites (10)

Thuongdubuonvanthuong
117
2
0
0

Thích ăn Nấm's profile picture
Thích ăn Nấm
yêu thương quá rồi thì đành chịu thôi
Haha
 · Reply · 3 hours ago  
Huyền My's profile picture
Huyền My
thương hay không là do mình thôi
Haha
 · Reply · 1 hour ago  
Trong tách đã có trà chưa?
2
1
0
0

Azure Victoria's profile picture
Azure Victoria
macbook đang giảm tới 8%. Xem tại https://shope.ee/7KNGbJPknY
macbook đang giảm tới 8%. Xem tại https://shope.ee/7KNGbJPknY
Haha
 · Reply · 1 day ago  
Tất cả mọi thứ đều có ngày hết hạn
Tôi tự hỏi, còn có thứ gì trên đời không hết hạn hay không?
157
3
0
0

Nguyễn Thị Cẩm Hồng's profile picture
Nguyễn Thị Cẩm Hồng
chẳng có gì là mãi mãi cả
Haha
 · Reply · 4 days ago  
1
Nguyễn  Duy's profile picture
Nguyễn Duy
Đây em 😁
Đây em 😁
Haha
 · Reply · 2 days ago  
1
Le Vinh's profile picture
Le Vinh
có thời gian là chưa hết hạn nhé !
Haha
 · Reply · 1 day ago  
1