Nguyễn Phước's cover photo
Nguyễn Phước's profile picture
Nguyễn Phước

.Nam mô Giáo chủ Ta bà Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Mười Phương Chư Phật và Mười Phương Chư Bồ tát. - Con xin gặp được chánh pháp. - Con xin gặp được minh sư. - Xin cho con nhận ra Phật tánh của chính con, để con sống với Phật tánh ấy.

More

About

  • .Nam mô Giáo chủ Ta bà Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Mười Phương Chư Phật và Mười Phương Chư Bồ tát. - Con xin gặp được chánh pháp. - Con xin gặp được minh sư. - Xin cho con nhận ra Phật tánh của chính con, để con sống với Phật tánh ấy.

BÀI KỆ TỔ HIẾP TÔN GIẢ !.
.
Ở trong vật lý luân hồi
Sanh rồi đến tử, tử rồi đến sanh.
Ở trong vật lý loanh quanh
Sanh già bệnh chết, hơn tranh cái gì?...See more
1
1
0
0

Bảo Tài's profile picture
Bảo Tài
😊😊😊
Haha
 · Reply · 1 day ago  
BÀI KỆ TỔ PHỤC ĐÀ MẬT ĐA !.
.
Tiếng vang của chén đá này
Vang đi khắp chốn chuyện này lạ tai
Tiếng nghe sao lại nghe hoài
Nghe như trùm khắp tỏ bày cùng ai....See more
77
1
0
0

Cao Ngọc  Minh Huyên's profile picture
Cao Ngọc Minh Huyên
♥ lòg an yên
Haha
 · Reply · 2 days ago  
1
BÀI KỆ TỔ PHẬT ĐÀ NAN ĐỀ !.
.
Hôm qua con chỉ ngồi chơi
Tâm con thanh tịnh, được “Rơi về nhà”
Nhà con là chỗ hôm qua
Thanh tịnh vắng lặng, nhìn xa vô cùng....See more
80
2
0
0

Dương Phương Linh's profile picture
Dương Phương Linh
Nam mô a di đà Phật
Haha
 · Reply · 3 days ago  
1
Nguyễn Phước's profile picture
Nguyễn Phước
NAM MÔ GIÁO CHỦ TA BÀ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
Haha
 · Reply · 1 day ago