Nguyễn Phước's cover photo
Nguyễn Phước's profile picture
Nguyễn Phước

.Nam mô Giáo chủ Ta bà Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Mười Phương Chư Phật và Mười Phương Chư Bồ tát. - Con xin gặp được chánh pháp. - Con xin gặp được minh sư. - Xin cho con nhận ra Phật tánh của chính con, để con sống với Phật tánh ấy.

More

About

  • .Nam mô Giáo chủ Ta bà Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Mười Phương Chư Phật và Mười Phương Chư Bồ tát. - Con xin gặp được chánh pháp. - Con xin gặp được minh sư. - Xin cho con nhận ra Phật tánh của chính con, để con sống với Phật tánh ấy.

NHẬN RA ÁNH THIỀN !.
.
Ô Cấp là biển Vũng Tàu
Chùa chiền lớn nhỏ cái nào cũng xinh
Ở trên núi Lớn chùa linh
Các thầy dạy bảo, không nào hơn đây....See more
13
1
0
0

Nguyễn Hoa's profile picture
Nguyễn Hoa
bài thơ rất phổ độ chúng sinh
Haha
 · Reply · 2 days ago  
VI DIỆU PHẬT TÁNH !.
.
Muôn đời ngàn kiếp tìm cầu
Linh Sơn tuyệt đỉnh nhiệm mầu mới hay
Hoa Liên Diệu Pháp nở bày
Linh Sơn phát sáng, rõ hay ánh thiền....See more
28
1
0
0

Nguyễn Hoa's profile picture
Nguyễn Hoa
thạt hay quá
Haha
 · Reply · 3 days ago  
1
ĐỨC PHẬT DẠY VỀ BỆNH TÂM !.
(bài 2)
.
Tâm bệnh là bởi tại ta
Nghe người nói dối va vào để nghe
Nghe mà không hiểu mà nghe...See more
33
2
0
0

Nguyễn Thanh Hằng's profile picture
Nguyễn Thanh Hằng
em mới đọc cái này đó ạ
Haha
 · Reply · 4 days ago  
1
Nguyễn Phước's profile picture
Nguyễn Phước
Nam mô Giáo chủ Ta bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Haha
 · Reply · 2 days ago