Ảnh bìa của Hàng hóa
Ảnh đại diện của Hàng hóa
Hàng hóa

Thêm

Chứng khoán là gì?
Chứng khoán (security) là loại tài sản tài chính xác nhận quyền sở hữu đối với tài sản hay phần vốn góp của công ty hoặc là tổ chức phát hành.
Chứng khoán được thể hiện dưới các hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Chứng khoán hiện đang là một trong các kênh đầu tư tài chính phổ biến tại nước ta và thu hút số lượng nhà đầu tư lớn tham gia.
#chungkhoanlagi #...Xem thêm

Chứng khoán là gì? Phân loại, đặc điểm, lưu ý khi đầu tư chứng khoán

https://hanghoa24.com
1
0
0
0

Mô hình 3 đáy là gì?Mô hình 3 đáy hay còn gọi là mô hình Triple Bottom là một dạng của mô hình giá đảo chiều. Mô hình 3 đáy thường xuất hiện ở cuối xu hướng giá giảm, lúc này đường đi của giá tạo thành 3 đáy có hình dạng như 3 chữ V ghép lại. Mẫu hình này xuất hiện báo hiệu rằng giá đang chuẩn bị đảo chiều từ giảm sang tăng.Mô hình 3 đáy thường được hình thành trong thời gian dài, thường là từ 3 –...Xem thêm

Mô hình 3 đáy trong đầu tư chứng khoán - Hàng Hóa 24

https://hanghoa24.com
1
0
0
0

Mô hình 3 đáy là gì?Mô hình 3 đáy hay còn gọi là mô hình Triple Bottom là một dạng của mô hình giá đảo chiều. Mô hình 3 đáy thường xuất hiện ở cuối xu hướng giá giảm, lúc này đường đi của giá tạo thành 3 đáy có hình dạng như 3 chữ V ghép lại. Mẫu hình này xuất hiện báo hiệu rằng giá đang chuẩn bị đảo chiều từ giảm sang tăng.Mô hình 3 đáy thường được hình thành trong thời gian dài, thường là từ 3 –...Xem thêm

Mô hình 3 đáy trong đầu tư chứng khoán - Hàng Hóa 24

https://hanghoa24.com
1
0
0
0