Ảnh bìa của My Trade
Ảnh đại diện của My Trade
My Trade

Thêm

Chứng khoán kinh doanh là gì?
Chứng khoán kinh doanh là những loại chứng khoán được phát hành ra thị trường theo quy định của pháp luật với mục đích kinh doanh. Cụ thể, chứng khoán kinh doanh là một loại tài sản mà các nhà đầu tư có thể trao đổi, mua bán và tạo ra lợi nhuận cho các doanh nghiệp, công ty phát hành trái phiếu, cổ phiểu. Chứng khoán kinh doanh được xem là loại tài sản ngắn hạn vì nằm...Xem thêm

Chứng khoán kinh doanh là gì? Những điều cần biết về chứng khoán kinh doanh

https://mytrade.vn
1
0
0
0

Phiên giao dịch chứng khoán là gì?
Phiên giao dịch chứng khoán là khoảng thời gian các nhà đầu tư thực hiện trao đổi, mua bán, chứng khoán và kết quả đem lại cho người bán, người mua đạt được mục đích sau khi kết thúc giao dịch chứng khoán.
Tùy thuộc từng quốc gia, phiên giao dịch sẽ được ấn định thời gian cụ thể và một phiên giao dịch trên thị trường tài chính được tính từ tiếng chuông mở cửa đến...Xem thêm

Phiên giao dịch chứng khoán là gì? Thời gian các phiên giao dịch chứng khoán

https://mytrade.vn
1
0
0
0

Sở giao dịch chứng khoán là nơi các mã chứng khoán được niêm yết và diễn ra hoạt động mua bán chứng khoán, phục vụ giao dịch trên thị trường và còn là nơi duy trì sự ổn định của các giao dịch trên thị trường chứng khoán.
Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Là doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật chứng khoán v...Xem thêm
1
0
0
0