Đoàn Trí Linh's cover photo
Đoàn Trí Linh's profile picture
Đoàn Trí Linh

Hôm nay tôi buồn một mình trên phố đông

More

About

 • Hôm nay tôi buồn một mình trên phố đông

Đoàn Trí Linh's site (8)

Hội dân bay ~ API's profile picture
😆🍻👪
00:00
00:00
00:00
10
1
136
0
0

Azure Victoria's profile picture
Azure Victoria
treo cờ đầu hàng à Nguyễn Đức Thành
Haha
 · Reply · 13 days ago  
2
Mụt chiếc bụn đói ...
132
1
0
0

Mỹ Vân Vân's profile picture
Mỹ Vân Vân
đăng giờ này hơi tàn ác nhé :v
Haha
 · Reply · 14 days ago  
1
Đức trần's profile picture
Đức trần
is feeling  
pumped is with Antony Tam, Đoàn Trí Linh
Cốt…🦴
Chúc mọi người nghỉ lễ dui dui dẻ
111
4
0
0

View 1 more comment

Antony Tam's profile picture
Antony Tam
má nó ác
Haha
 · Reply · 1 month ago  
❤ Hồng Hải's profile picture
❤ Hồng Hải
Mấy đứa e xuống sắc dữ dị 🙃
Haha
 · Reply · 29 days ago  
1
  Đức trần's profile picture
  Đức trần
  Tại tụi nó nay theo choei vs Anh Đức á c
  Tại tụi nó nay theo choei vs Anh Đức á c
  Haha
   · Reply · 29 days ago  
  1
Huy Gùa's profile picture
Huy Gùa
Đức trần thấy có mùi dầu ăn quá nhe!
Haha
 · Reply · 29 days ago  
1
  Đức trần's profile picture
  Đức trần
  Tụi e hoàn toàn thẳng trong sạch anh ơi kk
  Haha
   · Reply · 29 days ago