Bùi Thơm's cover photo
Bùi Thơm

More

từ giờ phải rõ ràng rành mạch
73
1
0
0

Nguyễn Nhật's profile picture
Nguyễn Nhật
chuyện gì cũng nên rõ ràng
Haha
 · Reply · 1 year ago  
1
giờ mới hiểu được thì cũng chưa muộn
57
1
0
0

Lê Hoàng Ngọc Anh's profile picture
Lê Hoàng Ngọc Anh
có chuyện gì vậy c?
Haha
 · Reply · 1 year ago  
như mồm con vịt
70
1
0
0

Tuyết Thiên Phạm's profile picture
Tuyết Thiên Phạm
vậy mới dễ thương chớ
Haha
 · Reply · 1 year ago  
1