Nguyễn Lập Quốc's cover photo
Nguyễn Lập Quốc's profile picture
Nguyễn Lập Quốc

More

00:00
00:00
00:00
17
2
58
2
0

Minh Thuy's profile picture
Minh Thuy
tỏi à anh? chắc hơi khó dùng anh ạ
Haha
 · Reply · 7 months ago  
1
Nguyễn Thái Dương's profile picture
Nguyễn Thái Dương
Đúng là tỏi, hơi khó nhưng phải uống ạ.
Haha
 · Reply · 7 months ago  
1
00:00
00:00
00:00
13
1
0
0
0

Minh Thuy's profile picture
Minh Thuy
anh thử thấy công hiệu không ạ?
Haha
 · Reply · 7 months ago  
00:00
00:00
00:00
15
1
0
1
0

Minh Thuy's profile picture
Minh Thuy
may quá thử xong vẫn còn tốt a ạ
Haha
 · Reply · 7 months ago