Cà Thị Nguyên's cover photo
Cà Thị Nguyên's profile picture
Cà Thị Nguyên

More

Thị trường Crypto cực kỳ dễ kiếm và cực kỳ dễ mất nếu không có kiến thức.
DỄ KIẾM:
Có lẽ trong lịch sử nhân loại, chưa có loại hình nào mà kiếm nhanh và nhiều kinh khủng như Crypto. Bitcoin giao dịch lần đầu với giá 0,00076 USD vào năm 2010. Đỉnh cao nhất là tháng 11/2021: 69.000$, gấp 90 triệu lần, nghĩa là bỏ 1 USD vào năm 2010 thì nhiều nhất có thể kiếm được là 90 triệu USD chỉ sau 11 năm. Sau...See more
2
0
0
0

Cà Thị Nguyên's profile picture
Cà Thị Nguyên updated profile picture
2
0