Trần Tuấn
Trần Tuấn

Thêm
hãy nghĩ đến người thân và gia đình trước khi bạn muốn làm việc gì đó!

Burg William, Nhu Quynh Phan và 17 người khác

1 Bình luận  


Hoàng MiLo
nhiều ng cứ thích gì làm nấy đến lúc sau này lại ảnh hưởng gia đình
Haha
 · Trả lời · 5 ngày trước  
1
thổi hồn vào ngôi nhà!
00:00
00:00
00:00

Nguyễn Hương, Trần Thị Tuyết Nhi và 43 người khác

2 Bình luận  


Đỗ Thu Hiền
CÁI NÀY LÀ tranh hay là dán tường nhỉ
Haha
 · Trả lời · 13 ngày trước  
1
  • Xem thêm 1 bình luận

  • MY Diễm
    Trần Tuấn bạn vẽ đây ư
    Haha
     · Trả lời · 13 ngày trước  
Hoàng Thuyên
nhưng thấy treo chỗ đó không hợp lắm
Haha
 · Trả lời · 13 ngày trước  
mầm non mơn mởn nhưng sức sống mãnh liệt ! sức mạnh phi thường!

Trần Tuấn, Huỳnh Thế và 31 người khác

2 Bình luận  


Nguyen Ky
đúng là sức sống mãnh liệt thật
Haha
 · Trả lời · 18 ngày trước  
1
Trương Thảo Vy
con người cũng cần như thế, cần có sức sống dù cho hoàn cảnh có như nào
Haha
 · Trả lời · 18 ngày trước  
1