Jorge Nguyen Frankie's cover photo
Jorge Nguyen Frankie's profile picture
Jorge Nguyen Frankie

người đơn giản và thích kết bạn và ý tưởng mới đến. xuất thân từ Việt Nam nhưng hiện đang ở Texas Hoa Kỳ

More

About

  • người đơn giản và thích kết bạn và ý tưởng mới đến. xuất thân từ Việt Nam nhưng hiện đang ở Texas Hoa Kỳ

Jorge Nguyen Frankie's sites

36
10
0
0

View 7 more comments

David Cupchak's profile picture
David Cupchak
It's so great to see u here
Haha
 · Reply · 1 year ago  
Aluna Gomez's profile picture
Aluna Gomez
tone sur tone pic
Haha
 · Reply · 1 year ago  
Sarah Taylor's profile picture
Sarah Taylor
you look so happy
Haha
 · Reply · 1 year ago  
34
10
0
0

View 7 more comments

David Cupchak's profile picture
David Cupchak
where is it?
Haha
 · Reply · 1 year ago  
Aluna Gomez's profile picture
Aluna Gomez
just chill tonight
Haha
 · Reply · 1 year ago  
Sarah Taylor's profile picture
Sarah Taylor
did you drink alone?
Haha
 · Reply · 1 year ago  
cuối tuần vui vẻ cho tất cả các bạn
4
1
0
0

My My's profile picture
My My
Have a nice day
Haha
 · Reply · 1 year ago  
1