Richie Desmond's cover photo
Richie Desmond's profile picture
Richie Desmond

là một người đàn ông hoàn toàn khác với những người khác, là một người đàn ông tốt và đáng yêu. và cũng là đội quân kính sợ Chúa.

More

About

 • là một người đàn ông hoàn toàn khác với những người khác, là một người đàn ông tốt và đáng yêu. và cũng là đội quân kính sợ Chúa.

xin chào các bạn, tôi trông thế nào
3
1
0
0

Nguyen Phan Ngoc Anh's profile picture
Nguyen Phan Ngoc Anh
hi, nice to meet you
Haha
 · Reply · 1 year ago  
1
Richie Desmond's profile picture
Richie Desmond atUnited States
32
5
0
0

View 2 more comments

Justin Clark's profile picture
Justin Clark
Your pic is in low quality
Haha
 · Reply · 1 year ago  
1
Emma Holland's profile picture
Emma Holland
I can't see the pic clearly
Haha
 · Reply · 1 year ago  
1
  Richie Desmond's profile picture
  Richie Desmond
  but the picture is good.
  Haha
   · Reply · 1 year ago  
Matthew Brown's profile picture
Matthew Brown
such a unique place
Haha
 · Reply · 1 year ago  
Richie Desmond's profile picture
Richie Desmond atUnited States
32
4
0
0

View 1 more comment

Justin Clark's profile picture
Justin Clark
Did you have a walk?
Haha
 · Reply · 1 year ago  
1
Emma Holland's profile picture
Emma Holland
Is it a park?
Haha
 · Reply · 1 year ago  
1
  Richie Desmond's profile picture
  Richie Desmond
  I sent you a friend request so that we can chat
  Haha
   · Reply · 1 year ago  
Matthew Brown's profile picture
Matthew Brown
I need a walk right now
Haha
 · Reply · 1 year ago