Tran Tung's cover photo
Tran Tung's profile picture
Tran Tung

More

Tran Tung's sites

Cha không thể chỉ cho con đâu là con đường để đi, nhưng cha sẽ cố gắng hết sức để có thể bước cùng con trên đoạn đường mà con chọn, đến lúc nào cha còn có thể.
Chỉ có điều, rồi cũng đến lúc, con sẽ phải đi một mình và tự chọn ngã rẽ cho cuộc đời con.
0
0
0

Khắc Trí Official's profile picture
Khắc Trí Official atHo Chi Minh City
☝️ trên thương trường 🤔 cũng như chiến trường 🔥 kinh doanh cũng lựa chọn thời thế và chỉ cần động não 1 xíu 😕🔥🔥💞💞
00:00
00:00
00:00
1
0
0

Hãy thay đổi trước khi bạn buộc phải thay đổi.
0
0
0